Informacja Turystyczna

INFORMACJA TURYSTYCZA W BISKUPCU

 

Punkt Informacji Turystycznej w Biskupcu

Plac Wolności 5c

11-300 Biskupiec

Tel. 89 715 47 42

e-mail: it@biskupiec.pl

Kategoria certyfikacyjna: **

 

Informacje na temat atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie miasta i gminy Biskupiec, bazy noclegowej i gastronomicznej, czy też kalendarza imprez można uzyskać w Informacji Turystycznej w Biskupcu.

Informacja Turystyczna w Biskupcu oprowadza po Punkcie Widokowym, znajdującym się w wieży kościelnej kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Biskupcu oraz po Galerii Ziemi Biskupieckiej, mieszczącej się w Domu Pracy Twórczej „Sorboma”.

Zapraszamy.

Zadania Punktu Informacji Turystycznej w Biskupcu

  1. Informacja bieżąca dla osób przyjezdnych nt. walorów turystycznych, bazy, oferty kulturalno-rozrywkowo-sportowej i możliwości recepcyjnych na terenie miasta i gminy Biskupiec, a także w miarę potrzeb województwa, kraju. Możliwość korzystania z internetu.
  2. Oprowadzanie po wieży widokowej oraz Galerii Ziemi Biskupieckiej.
  3. Zbieranie i aktualizacja informacji dotyczących aktualnego stanu bazy turystycznej, usług, kultury, sportu, itd. w mieście i gminie Biskupiec, a także w miarę potrzeb województwa.
  4. Prowadzenie danych statystycznych dotyczących liczby turystów.
  5. Rozdawnictwo i sprzedaż wydawnictw turystycznych i regionalnych, map, widokówek oraz pamiątek.
  6. Działalność wydawnicza i uczestnictwo w targach turystycznych.
  7. Współpraca z mediami i branżą turystyczną, promocja turystyki.
  8. Współpraca z samorządem lokalnym, organizacjami społecznymi w zakresie organizacji imprez turystycznych, kulturalnych, rozrywkowych.
  9. Współpraca z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami w zakresie kreowania lokalnego produktu turystycznego i jego promocji.