Pracownie tematyczne

DOM PRACY TWÓRCZEJ SORBOMA

Oddany do użytku w listopadzie 2010 roku. Jest jednym z efektów realizowanego przez Urząd Miejski w Biskupcu planu rewitalizacji Placu Wolności współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zarząd nad Domem Pracy Twórczej objęło Centrum Kultury Turystyki i Sportu w Biskupcu.

Pracownicy CKTiS prowadzą w „Sorbomie” zajęcia:

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe prowadzone są we wtorki i czwartki (grupy stałe).

Podczas zajęć można nauczyć się praktycznej obsługi komputera, w tym oprogramowań biurowych, programów graficznych, a także swobodnego korzystania z internetu. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza osób w wieku „dojrzałym”.

Zajęcia plastyczne

Na zajęciach plastycznych uczestnicy (głównie dzieci i młodzież) mają możliwość rozwijania swoich umiejętności plastycznych poprzez malowanie i rysowanie.

Zajęcia plastyczne prowadzone są we wtorki w godz. 15.00-17.00, w środy w godz. 16.00-18.00 i czwartki w godz. 15.30-18.00 (grupy stałe)